BT has invested heavily in providing Welsh language services, and since 1994 has adopted a voluntary Bilingual Policy - which received praise from organisations across Wales for its commitment to both the language and communities of Wales.

  • Welsh Language Bureau - for residential customers who wish to contact BT about sales, repair and residential billing and broadband 0800 800 288
  • Welsh language Directory Enquiries 118 404
  • Welsh speaking staff available for operator services 100, emergency services 999 and international operator services 155

Mae BT wedi buddsoddi’n helaeth mewn gwasanaethau Cymraeg ac ers 1994 wedi dilyn polisi dwyieithog gwirfoddol - a ganmolwyd gan gyrff ar draws y wlad am ei ymroddiad i gefnogi iaith a chymunedau Cymru.

  • Biwro Cymraeg - ar gyfer cwsmeriaid preswyl sydd am holi BT am wasanaethau prynu, namau, biliau preswyl neu am fand-llydan 0800 800 288
  • Gwasanaeth ymholiadau rhifau ffôn Cymraeg 118 404
  • Staff Cymraeg yn gweithio gyda gwasanaeth cysylltydd 100, gwasanaeth brys 999 a gwasanaeth cysylltydd rhyngwladol 155

Sgyrsiau
Conversations

BT has partnered with the National Poet of Wales Ifor ap Glyn
to create 'Sgyrsiau' (Conversations), a poem to celebrate the
importance of 'conversations' and connectivity.