BT has partnered with the National Poet of Wales Ifor ap Glyn to create 'Sgyrsiau' (Conversations), a poem to celebrate the importance of 'conversations' and connectivity.
 

Conversations (Poet’s translation to English)

Hiraeth is easily repaired
by dialling someone, who's shared
a moment of joy; who's cared...

And phoning friends from the past
recalls old tunes, like a blast,
healing our present at last.

How sweet thus to hear a smile,
the friendly voices that beguile,
sparkling down each cabled mile...

National Poet of Wales, Ifor ap Glyn

Mewn partneriaeth â BT, mae Bardd Cenedlaethol Cymru Ifor ap Glyn wedi creu 'Sgyrsiau', cerdd i ddathlu pwysigrwydd sgyrsiau a chysylltedd.
 

Sgyrsiau

Rhwydd iawn deialu rhyddhâd
o'n hiraeth, drwy gyd-siarad,
rhannu hwyl, rhannu eiliad...

A ffonio ein gorffennol
a ddaw â'r hen alaw 'nôl
i swyno ein presennol...

Onid gwych yw clywed gwên
y lles clws sydd mewn llais clên,
fel gwefr yng ngofal gwifren?

Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn

More on BT in the UK & Ireland