Polisi Cymraeg

Yn ogystal, mae BT wedi buddsoddi’n helaeth mewn gwasanaethau Cymraeg ac ers 1994 wedi dilyn polisi dwyieithog gwirfoddol - a ganmolwyd gan gyrff ar draws y wlad am ei ymroddiad i gefnogi iaith a chymunedau Cymru.

  • Biwro Cymraeg - ar gyfer cwsmeriaid preswyl sydd am holi BT am wasanaethau prynu, namau, biliau preswyl neu am fand-llydan 0800 800 288
  • Gwasanaeth ymholiadau rhifau ffôn Cymraeg 118 404
  • Staff Cymraeg yn gweithio gyda gwasanaeth cysylltydd 100, gwasanaeth brys 999 a gwasanaeth cysylltydd rhyngwladol 155